Op 17 januari heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, de heer Frits Bakker, zich in het NPO programma Nieuwsuur uitgelaten over de hoogte van de kosten van een eenvoudige incassoprocedure. Volgens de heer Bakker leiden de hoge kosten ertoe dat de rechtsgang naar de overheidsrechter beperkt wordt.

Veranderingen in het vooruitzicht

De overheid en de rechtspraak stellen in dit verband veranderingen voor de overheidsrechtspraak in het vooruitzicht. Zo pleit de raad voor de rechtspraak al jaren voor lagere griffierechten (zie o.a. het artikel van 30 juni 2017). In het regeerakkoord 2017 “Vertrouwen in de toekomst” geeft de overheid aan dat er geëxperimenteerd zal gaan worden met een separate “schuldenrechter” (zie regeerakkoord 2017 Vertrouwen in de Toekomst, pagina 27). Door deze maatregelen te treffen, hoopt men de (financiële) drempel voor een gang naar de rechter te verlagen en daardoor de toegang tot de traditionele rechtspraak te waarborgen.

Geef uw incassovordering uit handen

Hoe de kosten van de rechtspraak zich in de toekomst ook gaan ontwikkelen, u kunt voor een correcte en efficiënte uitvoering van uw incassovordering altijd terecht bij facily LAW B.V. Voor wat betreft de kosten van zo’n procedure; die zullen wij uiteraard altijd van de wederpartij terugvorderen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 085 – 2 10 11 12 of u kunt uw zaak per e-mail doorzenden aan info@o-jd.nl.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan