Een verschil van mening kan worden voorgelegd aan een bindend adviseur of arbiter. Partijen spreken dan af dat zij het bindend advies of de arbitrage-uitspraak accepteren en nakomen. Een dergelijke procedure heeft vele voordelen: het is sneller en veelal goedkoper dan een gerechtelijke procedure en vindt in beslotenheid plaats. Immers, de bindende uitspraak is in beginsel geheim en geldt tussen beide partijen.

De arbiter lost het op!

fL advocaten heeft door de ervaring binnen het procesrecht kennis van zaken. Dit stelt fL advocaten in staat om een uitspraak te doen over conflicten gebaseerd op een juiste juridische analyse en passend in de procedure regels rondom arbitrage en bindend advies. fL advocaten kan zich dan ook geheel onafhankelijk opstellen en laten zich niet beïnvloeden door de mening van anderen. Daardoor is de klant ervan verzekerd dat de juiste partij gekozen is om een uitspraak te doen.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan