Voor fL advocaten staat voorop dat rechtsbijstand, in welke vorm dan ook, betaalbaar moet blijven zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit. Om die reden hanteren wij een tarief dat fair is voor onze klanten en voor ons als kantoor.

Transparante tarieven voorkomen verrassingen achteraf

fL advocaten werkt over het algemeen op uurtarief. Wij hanteren geen kantoorkosten*. De klanten van fL advocaten weten dus altijd welk tarief zij per uur betalen. Voorafgaand aan de opdracht wordt zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt over de kosten. Natuurlijk is het heel moeilijk met zekerheid te zeggen wat de kosten zouden kunnen worden en kunnen er afwijkingen optreden. Maar daar worden onze klanten te allen tijde vooraf en tijdig over geïnformeerd.

Er zijn ook opdrachten waar een vaste prijs, een zogenaamde fixed price, af te spreken is. Op basis van de wensen van de klant en de specifieke kenmerken van de opdracht bespreken wij vooraf de fixed price, zodat de klant volledige zekerheid heeft over de kosten. En hebben wij meer tijd nodig dan verwacht? Dan is dat ons risico!

Heb je een rechtsbijstandverzekering?

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft op 31 maart 2021 beslist dat een verzekerde ook in de fase dat de zaak nog niet voor de rechter is gekomen een andere rechtshulpverlener dan die van de rechtsbijstandverzekeraar mag inschakelen op kosten van de rechtsbijstandverzekering. Schakel daarom fL advocaten in als rechtshulpverlener. De kosten zullen wij declareren bij jouw rechtsbijstandsverzekering, dus daar heb jij geen omkijken naar.

* Kosten – zoals uittreksels uit registers, deurwaarderskosten, griffierechten, reiskosten en dergelijke – worden volledig doorberekend.

Servicepakketten van fL advocaten

Voor onze zakelijke klanten hebben wij zeer interessante servicepakketten. In deze servicepakketten delen wij onder meer ook standaardcontracten. Neem contact met ons op voor meer informatie over de tarieven en de voorwaarden.

Derdengeldenrekening

fL advocaten hanteert geen derdengeldenrekening.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan