Bemiddeling is een goede wijze van oplossen van conflicten en geschillen. Anders dan bij mediation, is bemiddeling vormvrij en kan de bemiddelaar ook sturen in de oplossing. De bemiddelaar kan ook oplossingen aanbrengen. Daardoor is deze vorm van conflictbeslechting in veel situaties toepasbaar.

Bemiddeling wordt vaak gebruikt bij situaties waarin partijen niet langer met elkaar spreken, maar er niet een dusdanig conflict is dat ze de weg naar een rechter of mediator zoeken. Ze praten gewoon niet meer met elkaar. De bemiddelaar kan proberen de partijen weer aan tafel te krijgen.

De conflict bemiddelaar

Binnen fL advocaten is de opvatting dat een probleem in gezamenlijkheid oplossen, beter is dan een conflict te laten ontstaan. Om deze reden zullen wij altijd onderzoeken of een goed gesprek tot oplossingen leidt en ondersteunen wij partijen in de zoektocht naar een passende oplossing. Dit is bovendien een van de kernwaarden binnen de advocatuur als geheel: schikken waar dat kan, procederen als het moet.

Daarbij zal ook gezocht worden naar oplossingen door een andere blik te werpen op het probleem. Out of the box denken dus.

 

 

Doorverwijzing naar mediator

Een geschil hoeft niet altijd door een procedure opgelost te worden. In de regel is een onderlinge oplossing beter. Als jij een oplossing via mediation wenst, kan fL advocaten je graag doorleiden naar de ervaren mediators die aan facily LAW juristen & mediators verbonden zijn.

Dit betreft dan een relatie met een andere opdrachtnemer – facily LAW juristen & mediators in plaats van fL advocaten – maar ook een goede externe verwijzing beschouwen wij als onderdeel van een goede dienstverlening.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan