Gefeliciteerd! Je hebt besloten als zelfstandig ondernemer actief te worden of in een ondernemingsvorm met anderen te gaan samenwerken. Bij dat ondernemen of die samenwerking komt het nodige kijken. In welke vorm wordt de onderneming gegoten? Wat zijn de rechten en plichten? Hoe wordt de onderneming actief in het (rechts)verkeer? Ondernemingsrecht voorziet in alle aspecten van het zelfstandig ondernemen. Of het nu gaat om ondernemingsvormen, afspraken tussen de bij de onderneming betrokkenen of het handelen als bestuurder. Zoals wij elke dag weer zien, is niets standaard of kan “even gekopieerd” worden van internet.

De ondernemersrecht specialisten voor multinationals en het MKB

Ondernemingsvorm

In Nederland kan een onderneming in diverse vormen worden gegoten: eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, B.V., N.V.; het houdt amper op. Iedere samenwerkingsvorm heeft voor- en nadelen. Het voordeel van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap is dat fiscale afwikkeling via de inkomstenbelasting plaatsvindt en er aftrekmogelijkheden zijn. Daarentegen brengen die ondernemingsvormen privé-risico mee. Dat privé-risico is er bij de B.V. en de N.V. minder, maar die rechtsvormen zijn voor kleine ondernemingen fiscaal wellicht minder aantrekkelijk. Wij bespreken met jou wat voor jou de optimale rechtsvorm is.

Aandeelhoudersovereenkomsten

Ook de samenwerking in een onderneming begint vol goede moed en drang naar voren. Samen gaat de droom – de onderneming waarin de passie van de oprichters wordt uitgevoerd – werkelijkheid worden gemaakt. Juist in die fase is het zaak de afspraken goed vast te leggen. Hoe gaan we met elkaar om als de wittebroodsweken van de opstart van de onderneming voorbij zijn. Wie mag wat beslissen? Zijn er besluiten waar de aandeelhoudersvergadering haar toestemming aan moet geven en hoe gaan we om met verkoop van de onderneming. Ook is het goed in de oprichtingsfase stil te staan bij eventueel nieuw toetredende aandeelhouders en onder welke voorwaarden zij in mogen stappen.

Managementovereenkomsten

De relatie met de bestuurders van de onderneming moet goed worden geregeld en tal van afwegingen moeten worden gemaakt over de positie van de bestuurders. Welke besluiten mag een bestuurder nemen? Wordt de bestuurder werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht of via een arbeidsovereenkomst?

Aandeelhoudersgeschillen

De samenwerking loopt weleens niet zoals je wilt. Je wordt het oneens en komt als aandeelhouders tegenover elkaar te staan. In dat geval wil je dat je juridische positie optimaal gewaarborgd is. Daar helpen wij je graag bij. Door in goede gesprekken tot een oplossing te komen als het kan, maar via de rechter het gelijk te halen als het moet.

Beëindiging samenwerking en ontvlechting

Als de samenwerking, bijvoorbeeld in een vennootschap onder firma of een maatschap, eindigt – bijvoorbeeld doordat één van jullie of jullie allebei met pensioen gaan – willen jullie weten wat dat betekent voor de onderneming. Mogen de achterblijvers doorgaan met de onderneming of moeten zij maar hun eigen onderneming starten? Moet de vertrekkende partij worden uitgekocht? Hoeveel mag dat kosten? Voor het antwoord op deze vragen en de begeleiding ben je bij ons aan het goede adres. Wij zorgen ervoor dat de beëindiging en afwikkeling van de samenwerking zoveel mogelijk in de goede harmonie kan plaatsvinden als de samenwerking was. Waar nodig weten we onze weg naar de rechter te vinden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als het met de onderneming eens niet zo wil lopen als je in gedachten hebt, is het zaak dat een eventuele misser een zachte landing krijgt. Wij adviseren je over de zachte landing voor de onderneming en – minstens zo belangrijk – het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid. Mocht een bestuurder of curator jou als bestuurder aanspreken, staan wij jou daarin graag bij.

De ondernemingsrechtspecialisten van fL advocaten

Ondernemen is fun en niet teveel bezig zijn met juridisch gepriegel. Laat dat maar aan ons over, want wij vinden juridisch gepriegel juist fun.

De alsmaar wijzigende wetgeving beïnvloedt de markt, concurrentie, aandeelhouders, klanten, vergunningen, budgetten en financiële (on)mogelijkheden etc. Deze hebben dagelijks een grote invloed op de speelruimte die je als ondernemer hebt.

Wij zijn goede partners om zaken praktisch en binnen de juridische kaders aan te pakken. Wij benaderen elk vraagstuk vanuit het ondernemersperspectief en helpen jou graag op weg!

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan