De verplichtingen van een werkgever bij het Coronavirus

Mijn collega, Jean-Paul Buijs, is deze week in deel 1 van dit tweeluik ingegaan op arbeidstijdverkorting als gevolg van het Coronavirus. In deel 2, tevens het laatste deel van dit tweeluik, ga ik in op de verplichtingen van werkgevers om een coronabesmetting te voorkomen.

Woord vooraf

Er is natuurlijk al heel veel geschreven over het Coronavirus, ook echt goede praktische tips. Ik las zelfs deze week dat er een explosie is van blogs en andere berichten rondom het Coronavirus. Om die reden zal ik mij beperken tot een korte en overzichtelijke tekst over de verplichtingen van de werkgever. Hierdoor is dit stuk niet uitputtend. Maar schroom niet ons te bellen om meer informatie.

Wat regelt de wet in het geval van het Coronavirus?

De wetgever heeft in artikel 7:658 BW vastgelegd welke verplichting er op de werkgever rust: zorgen voor een veilige werkomgeving. Deze verplicht gaat ver, is al gebleken uit de jurisprudentie. Zo moet de werkgever zorgen voor deugdelijke lokalen en gereedschap/machines en ook zorgen dat medewerkers voldoende beschermde maatregelen en instructies krijgen.

Werknemers werken in verschillende omgevingen. Daarbij is het risico van besmetting natuurlijk zeer verschillend. Zo staan werknemers in de gezondheidszorg en hulpverlening meer bloot aan risico’s dan bijvoorbeeld een archivaris bij de overheid (willekeurig beroep natuurlijk). Werkgevers in de gezondheidszorg en hulpverlening nemen dan ook vergaande maatregelen. En terecht! Het risico is natuurlijk ook groot genoeg om voorzichtig te zijn.

In het geval van het Coronavirus moet een werkgever zorgen dat de werknemers voorzien worden van voldoende instructies hoe om te gaan met het besmettingsgevaar. Ook kan een werkgever zorgen voor goede middelen voor handen te wassen en bijvoorbeeld mondkapjes. Het is namelijk niet uit te sluiten dat werknemers met het Coronavirus in aanraking komen door het werk. Neem bijvoorbeeld een medewerker in de gezondheidszorg. Deze medewerker moet zieke patiënten verzorgen, ook als deze met een patiënt moet werken die met het Coronavirus is opgenomen in een quarantaine-afdeling van het ziekenhuis.

Nu is het voorgaande voorbeeld heel duidelijk voor wat betreft het risico. Maar wat dacht je van andere medewerkers die niet direct in de gezondheidszorg werken, maar bijvoorbeeld in de facilitaire dienst van het ziekenhuis? De schoonmaker, de cateringmedewerker, de beveiliger, de technische dienst enz. Al deze medewerkers lopen in basis ook risico op besmetting. Deze taken moeten wel gedaan worden om te zorgen dat de werkzaamheden kunnen doorlopen. Hier zal de werkgever dan ook het nodige moeten doen om deze medewerkers te instrueren en voorzorgsmaatregelen, zoals mondkapjes en desinfecterende zeep, te bieden.

Medewerker in quarantaine door Coronavirus?

Het aantal besmettingen loopt ook op binnen Nederland. Vandaag (5 maart 2020) zijn er al 38 besmettingsgevallen. En daar zal het niet bij blijven, ook al zien wij dat iedereen goede maatregelen neemt.

Er zijn de laatste weken ook berichten dat Nederlanders in quarantaine zitten in het buitenland. Nederlanders waren in quarantaine in een hotel op Tenerife of op cruiseschepen.

Kortom, allemaal gevallen dat medewerkers niet op het werk kunnen komen zonder dat zij zelf ziek zijn. In dat geval kunnen zij een beroep doen op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. De medewerker is dan “vrij”, maar krijgt wel doorbetaald.

Medewerker is ongerust: goed werkgeverschap!

We krijgen binnen onze praktijk veel vragen hoe om te gaan met ongeruste medewerkers. Er zijn medewerkers die wensen niet naar het werk te komen omdat zij bevreesd zijn besmet te raken.

Medewerkers worden natuurlijk ook sterk beïnvloed door de berichtgeving over Corona. Want sla de krant open of zet de radio of TV aan, je wordt overspoeld met negatieve berichtgeving en de alsmaar uitdijende besmettingen. En als men dan gaat speuren op internet naar informatie over het Coronavirus, dan lijkt de computer of mobiele device te bezwijken onder de stortvloed van informatie. Ga als medewerker dan maar eens informatie filteren als je toch al bevreesd bent om besmet te worden!

Dit soort signalen moet je als werkgever serieus nemen en medewerkers begeleiden in het managen van deze vrees. Dat kan je doen door informatie te delen en instructies te geven waar de medewerker echt concreet mee aan de slag kan. De medewerker moet er op kunnen rekenen dat je er als werkgever alles aan doet om de kans van besmetting met het Coronavirus tot een minimum te beperken. En natuurlijk kan je als werkgever nooit alle risico’s uitsluiten, daarvoor zijn in het geval van het Coronavirus te veel mogelijkheden om besmet te raken met het Coronavirus. Maar als werkgever kan je je medewerkers goed informeren en voorzien van instructies en middelen.

In een vraag die bij ons binnenkwam bleek dat de betrokken medewerker weigerde nog naar zijn werk te komen. Natuurlijk is weigering ernstig te noemen, maar zie dit niet als werkweigering. Ga met de medewerker in gesprek, zoek naar alternatieve werkplekken en als die er niet zijn, dan is er nog altijd de mogelijkheid op betaald of onbetaald verlof. Dan getuig je van goed werkgeverschap.

Heb je vragen over wat je moet doen om aan je verplichtingen als werkgever te voldoen of je wilt eens sparren over hoe je je medewerkers kunt begeleiden? Neem dan contact op met de arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan