Elk jaar wijzigen de nodige zaken. Zo ook per 1 januari 2019. In dit overzicht een korte samenvatting van de meest in het oog springende wijzigingen (er is te veel voor alles mee te nemen) voor ondernemers.

Fiscaal

BTW-tarief:

Het kabinet heeft ervoor gekozen om consumptie zwaarder te gaan belasten en werken lonender te maken. Zo is het laagste btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft echter ook als consequentie dat diensten die onder het 6% tarief vielen naar 9% wijzigen.

Verlaging loonbelasting:

Zoals hiervoor al gezegd, wordt werken minder zwaar belast. Een van de maatregelen is het verminderen van het aantal belastingschijven van 4 naar 2 in 2021. In 2019 zullen echter nog vier schijven bestaan, waarbij het opvallend is dat het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd en bij de daarop volgende schijven het tarief wordt verlaagd. Om het nadeel op te heffen, worden de toeslagen aangepast.

De belastingtarieven 2019:
Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,65%
Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 38,10%
Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 38,10%
Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,75%

Verlaging vennootschapsbelasting:

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal in drie jaarlijkse stappen worden verlaagd. In 2019 bedraagt de eerste schijf 19%, de tweede 25%. Vanaf 2020 dalen die percentages naar respectievelijk 16,50% en 22,55%, om in 2021 op 15% en 20,50% te komen.

Verliesrekening box 2 verkort:

Tot en met 2018 was het mogelijk verliezen te verrekenen met winsten over 9 jaren. Dat wordt verkort naar 6 jaar.
Deze aanpassing houdt in dat een eventueel verlies over het boekjaar 2018 tot 2027 kan worden verrekend. Vanaf 2019 zal de verrekening tot maximaal 2025 gelden.

Personeel

Minimumloon:

Zoals elk jaar, is ook nu weer het minimumloon gestegen. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bedraagt nu:

€ 1.615,80 per maand
€ 372,90 per week
€ 74,58 per dag
(op basis van full-time dienstverband)

Partnerverlof bij geboorte:

In 2019 hebben werknemers recht op 1 week doorbetaald verlof als de partner net is bevallen (dit was 2 dagen). Dit verlof hoeven zijn niet direct aansluitend op de geboorte op te nemen, maar dat mag binnen 4 weken na de bevalling.
Overigens zal deze regeling in juli 2020 nog verder worden uitgebreid.

Vergoeding affectieschade bij ongeval:

Vanaf 1 januari 2019 is een werkgever ook aansprakelijk voor affectieschade als gevolg van een bedrijfsongeval, waarbij de werknemer overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Affectieschade kan geclaimd worden door de naasten van de werknemer.
Neem met de aansprakelijkheidsverzekeraar contact op om de polis van het bedrijf te checken zodat er zekerheid bestaat dat het gedekt wordt.

Pensioenoverdracht:

Tot 1 januari 2019 moest bij het wisselen van een werkgever door de werknemer zelf waardeoverdracht worden aangevraagd. Dit was voor voornamelijk kleine pensioenen (minder €474,11) een behoorlijk karwei. Per 1 januari 2019 kunnen pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen om afkoop tegen te gaan. Dit zal de pensioenopbouw zeker ten goede komen.

Wijzigingen bij facily LAW

Ook verandert er in 2019 het nodige bij facily LAW, waardoor wij onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

Zo hebben wij ons rechtsbijstand abonnement uitgebreid naar een zogeheten “full service pakket” en worden ook twee nieuwe servicepakketten gelanceerd. Alle servicepakketten bieden veel voordelen voor onze klanten en zij kennen een aantrekkelijke korting op het uurtarief van onze specialisten. Klik hier om de servicepakketten in te zien, of neem contact met ons op voor meer informatie.

Daarnaast vermelden wij geen aparte kantoorkosten meer op onze facturen. Er geldt vanaf nu een all-in uurtarief. Daarmee is het afgesproken uurtarief voor onze klanten helder en duidelijk en komen er, naast de 21% btw, geen opslagen meer bij.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan